SAST Q2 2018-04-09 OBS! I Västerås

Tema: Forskning och Framtid

Mötet kommer att hållas i samband med ICST konferensen i Västerås.

ICST är en av världens största forskarkonferenser inom programvarutestning. I år sker denna konferens i Sverige, i Aros Congress Center, Västerås, som ligger på några minuters gångavstånd från tågstationen. SAST håller sitt Q2-möte, i Västerås, i samband med denna konferens.
Här kan du läsa mer om ICST.

Program
08:45 Registrering
09:15 Introduktion av dagen
09:30 TBD
09:45 Test Automation - Beyond Automation of Test Execution
Link to presentation
Per Erik Strandberg
10:30 Fika
11:00 How Do Automatically Generated Unit Tests Influence Software Maintenance?
José Miguel Rojas
11:30 I know where you?re hiding
Link to presentation
Elaine Weyuker
12:00 TBD
12:30 Lunch
14:00 End-to-End Web Testing: Current Practice and Future Technologies
Link to presentation
Paolo Tonella and Filippo Ricca
14:30 Crashing simulated planes is cheap? Can simulation detect robotics bugs early?
Chris Timperley
15:00 It Is Great That We Automate Our Tests, But Why Are They So Bad?
Jeff Offutt
15:30 Fika
16:00 Detecting and Debugging Flaky Tests
Link to presentation
Jonathan Bell
16:30 Summering av dagen och mingel
17:30 - 21:00 SAST/ICST joint social event
Cue sports, bowling, sport simulators, mingle and informal dinner (burger) at restaurant Strike

Agendan är preliminär, smärre förändringar kan komma att ske.

Bra att veta är att talare håller sina presentationer på Engelska.

Talare

Elaine Weyuker: I know where you?re hiding

Vore det inte bra att veta vilka filer som med störst sannolikhet innehåller flest fel inför en större release? Elaine Weyuker har arbetat med felprediktion i stora telekomsystem under många år på AT&T, och har i detta arbete tagit fram statistiska metoder som med hög precision kan identifiera de mest felbenägna filerna i stora programvarusystem.
Elaine är numera gästprofessor vid Mälardalens högskola i Västerås och vid University of Central Florida. Hon har tidigare också varit verksam som professor vid New York University.

Per Erik Strandberg: Test Automation - Beyond Automation of Test Execution

Westermo utvecklar robusta nätverkslösningar för industriella system, och har under många år arbetat med att automatisera olika delar av bygg- och testprocessen. Idag har man, förutom testexekvering, också automatiserat testselektion för regressionstestning och mappning av testfall till fysiska testsystem. Per Erik Strandberg kommer att berätta om Westermos testautomation, med fokus på hur man använt grafteori för att i möjligaste mån undvika att samma saker testas om och om igen.
Per har en lång erfarenhet inom programvaruutveckling och testning och är idag industridoktorand på Westermo R&D och Mälardalens högskola.

Jeff Offutt: It Is Great That We Automate Our Tests, But Why Are They So Bad?

TOCSYC är ett femårigt svenskt forskningsprojekt med fokus på modellbaserad testning (MBT). Denna presentation beskriver kortfattat projektet, och kommer därefter diskutera utmaningar med testautomatisering och modellbaserad testning.
Jeff Offutt är professor vid George Mason University, pionjär inom modell- och mutationsbaserad testning, och en av två författare till boken Introduction to Software Testing - en av de mest flitigt använda läroböckerna inom testning. Jeff är också en av grundarna av ICST-konferensen.

Paolo Tonella and Filippo Ricca: End-to-End Web Testing: Current Practice and Future Technologies

End-to-End web testing syftar till att testa webbapplikationer integrerat i en produktionsliknande miljö. Paolo Tonella och Filippo Ricca kommer i denna presentation beskriva resultat från sin experimentella forskning inom detta område, och hur dessa resultat har lett fram till nya verktyg för webbtestning.
Filippo är lektor vid University of Genoa och Paolo är professor vid Fondazione Bruno Kessler i Trento, båda i Italien. Deras arbete inom testning av webbapplikationer har bland annat tilldelats det mycket prestigefyllda ICSE Most Influential Paper award som retrospektivt utses i 10 år efter att forskningen publicerats.

José Miguel Rojas: How Do Automatically Generated Unit Tests Influence Software Maintenance?

Automatiskt genererade testfall sparar tid och kan leda till bättre testtäckning. Däremot är dessa testfall ofta svårare att förstå och underhålla. José Miguel Rojas kommer presentera resultat från en studie som jämfört underhåll av manuellt skrivna och automatiskt genererade testfall.
José disputerade vid Technical University of Madrid och har därefter också bedrivit forskning vid University of Sheffield. Han är idag vid University of Leicester, där han bland annat fokuserar på testautomation, gamification av testning och empiriska studier av programvaruteknik.

Jonathan Bell: Detecting and Debugging Flaky Tests

Flaky tests är testfall vars resultat inte är konsistenta över tid, även då programvaran som testas inte förändrats. Dessa testfall kan vara mycket frustrerande, bland annat på grund av att utvecklare inte kan ta för givet att ett fallerande testfall beror på de senaste ändringarna som gjorts i programvaran. Jonathan Bell kommer presentera ett par färska resultat inom detta område, inklusive ett verktyg för automatisk detektion av flaky tests.
Jonathan disputerade från Columbia University 2016 och bedriver idag forskning inom programvaruteknik med fokus på tillförlitlighet och säkerhet vid George Mason University.

Chris Timperley: Crashing simulated planes is cheap? Can simulation detect robotics bugs early?

Då robotiksystem blir mer och mer vanliga i vårt dagliga liv, ökar också behovet av metoder för att säkerställa dessa systems tillförlitlighet. Chris Timperley kommer i denna presentation beskriva en studie av programvarufel i ett stort robotikprojekt, där den huvudsakliga slutsatsen är att många fel relativt enkelt kan återskapas i en simulerad miljö.
Chris disputerade vid University of York, och arbetar nu tillsammans med professor Claire Le Goues vid Carnegie Mellon University. Hans forskning fokuserar på metoder för att automatiskt upptäcka, felsöka och debugga programvarufel i stora robotsystem.

Mötessponsorer


Lokal

Aros Congress Center
VÄSTERÅS
Hitta hit

Anmälan

Anmälan stängde 2017-04-04
Du som har fått en plats har fått bekräftelse via e-post.

Vi hanterar inga efteranmälningar då deadline är satt utifrån att det behövs framförhållning för att hantera logistiken runt personal, mat, administration och trycksaker.

Resa till Västerås

Tåget tar ca 1 timme
En biljett kostar ca 75 kr enkel resa
Tåget går ca en gång i timmen fram till 22-tiden

Ansvariga för mötet

Eva Persson - eva punkt persson at sast.se
Michael Albrecht - michael at sast.se (sponsorfrågor)

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2024

SAST Stockholm

» 2024-04-11 Vårmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»