Q-möten

Som medlem i SAST inbjuds du att delta på de konferenser och möten vi anordnar. Information om mötestema, plats, pris och sista datum för anmälan presenteras per mötestillfälle.

S A S T Stockholm

Anmälan för aktuellt år öppnar tidigast 1 januari.

2014 inför SAST Stockholm ett nytt systemstöd för anmälningar. En länk till anmälan kommer att finnas på webbsidan för relevant möte dagen efter det föregående mötet är genomfört (gäller inte Q1 som öppnar 1/1). Du kan inte längre anmäla dig för ett helt år.

För att minimera administrationen ser vi helst att de flesta anmäler via nämnda länk och betalar med kort. Om ni är flera från samma organisation som samordnar er anmälan kan vi erbjuda fakturering (faktureringsavgift tillkommer). Du ska då använda denna blankett:
Mall för gruppanmälan
TIPS! Högerklicka och ange "Spara mål som"

Skicka excelfilen till kassoren at sast.se. Excelfilen används som faktureringsunderlag och för direktinläsning i anmälningssystemet så tänk på att använda befintligt format och var noga med stavningen. E-postadressen är viktigt för att bekräftelsen ska komma fram.

Frågor angående betalning, fakturering och bekräftelse kan du ställa till vår kassör (kassoren at sast.se).

S A S T Väst forum för inbjudan till möten

Inbjudan till alla Q-möten i SAST Väst skickas ut via Meetup, se http://www.meetup.com/SAST-Vast/ för anmälan och mer information.

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2015

SAST Stockholm

» 2015-02-19 Q1
How to improve software quality - Continuous Integration

» 2015-04-16 Q2 Tekniklingo för testledare

SAST Väst

» Inget planerat

SAST Öresund

» 2015-03-26 Q1 Security Testing

SAST Värmland

» Inget planerat

SAST Örebro

» Inget planerat