Q-möten

Som medlem i SAST inbjuds du att delta på de konferenser och möten vi anordnar. Information om mötestema, plats, pris och sista datum för anmälan presenteras per mötestillfälle.

S A S T Stockholm

Frågor angående betalning, fakturering och bekräftelse kan du ställa till vår kassör (kassoren at sast.se).

Fr o m 2016 är det endast kortbetalning som gäller. Vi fakturerar inte längre deltagare av administrativa skäl.

S A S T Väst forum för inbjudan till möten

Inbjudan till alla Q-möten i SAST Väst skickas ut via Meetup, se http://www.meetup.com/SAST-Vast/ för anmälan och mer information.

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2016

SAST Stockholm

» Q1 är inställt

» 2016-04-14 Q2 "Gränslös QA" + Årsmöte
(Lokal: Bonnier)

» 2016-09-15 Q3 "Verktygsexpo"
(Lokal: Bonnier)

» Q4 Prel. 2016-11-24 "Sponsorerna är inbjudna att sätta tema för dagen"
(Lokal: ej bestämt)

SAST Väst

» 2016-03-29 Q1 Now you see it

SAST Öresund

» 2016-05-31 Q2 Temakväll

SAST Värmland

»

SAST Örebro

» 2016-05-17 Q2 DevOps + Årsmöte

» 2016-10-04 Q3 CI/CD och Performance Test Process Automation