SAST styrelse 2023-2024


Ny styrelse väljs vid årsmötet som äger rum under våren. Vid detta möte presenterar valberedningen sitt förslag på styrelseledamöter och revisor, årsmötet väljer sen att bifalla eller föreslå andra ledamöter. Är du som medlem intresserad av att vara med och arbeta i styrelsen ska du kontakta valberedningen om detta i god tid innan årsmötet. Vi är en ideellt arbetande styrelse inom SAST med ett antal olika ansvarsområden och arbetsuppgifter som fördelas inom styrelsen. Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen för att få veta vad ett styrelseuppdrag innebär.

Efter att styrelsens valts på årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte, vilket innebär att styrelsen internt väljer ordförande, kassör och övriga poster inom styrelsen. Styrelsemöten hålls 4-6 gånger per år där vi beslutar om kommande medlemsmöten, ekonomi och övrigt arbete vi ska syssla med. För varje medlemsmöte utses minst två personer som ansvariga för planering och arrangemang.


Styrelsen har beslutat om en policy för webbplatsen som du kan läsa här (pdf)...

Styrelsen

Mailadress

Roll

Mikael Öqvist

mikael at sast.se

Ordförande

Simon Hällström

simon at sast.se

Vice ordförande

Ludwig Östlund

ludwig at sast.se

Sekreterare

Gun Ström

gun at sast.se

Kassör

Johan Schönberg

johan at sast.se

Sponsoransvarig (och suppleant)

Mattias Östholm

mattias at sast.se

Webansvarig

Anders Olausson

anders at sast.se

Medlemsansvarig & DPO (och suppleant)

Philippe Pettersson

philippe at sast.se

Ledamot

Ulker Kaymakci

ulker at sast.se

Ledamot

Veronica Silfur

veronica at sast.se

Ledamot

Jörgen Damberg

jorgen at sast.se

suppleant

David Carell

david at sast.se

suppleant

Mårten Aronsson

marten at sast.se

suppleant

Revisor

Tommy Nilsson Hummelkläppen