SAST Nyhetsbrev mars 2017

SAST - Swedish Association for Software Testing SAST logo
Nyhetsbrev mars 2017

Rabatter som SAST-medlem

Hoppas att ingen har missat att man kan få rabatter på kurser hos några olika testrelaterade kurser hos olika leverantörer om man anger SAST som referens i sin anmälan. Kika gärna på hemsidan och tag del av dessa erbjudanden. På SASTs webbsajt finns även annan testrelaterad information, som beskrivningar av branschföretag, jobbtorg, testkonferenser, testbloggar och mycket mer.SAST Q2 Stockholm 2017-04-27

Tema: "What's in front"

Temat för dagen kan tolkas både som vad som är framför oss tidsmässigt, men också vad som finns framför oss på våra skärmar. Dagen kommer att handla om användarupplevelser, men också om hur man formar en yrkesmässig tillvaro som är bäddad för framtiden.

Program
08:30 Registrering
09:00 Introduktion av dagen
09:15 UX - Lönsamma applikationer med användarupplevelsen som motor
Torbjörn Ryber, Fearless Consulting
09:45 En UX-checklista för QA
Anneli Olsen, Crisp
10:05 Fika
10:40 Internt och externt användarfokus på Pensionsmyndigheten
Katrine Ölund, Pensionsmyndigheten
11:00 Personer med Aspbergers syndrom jobbar med test
Anders Barnå, Unicus
11:30 Användarupplevelse; nyckeln till återkommande kunder
David Rosshagen, Prolore
12:00 Lunch
13:00 Guldsponsorpresentation
Representant, HP
13:30 Pausaktivitet
Jagannath Tammeleht, Snow Software
13:45 Evaluating usability & UX - test methods and pitfalls to avoid
Richard Whitehall,
14:25 Fika
14:55 Sponsordragning
15:00 Brain-hacks for the workplace
Jörgen Damberg, Claremont
15:30 Krav och test med säkerhet i tankarna
Linus Degrell, Sogeti
16:00 Ledarskap i en snabb digital värld - vad krävs?
Johan Eriksson, Google
17:00 Årsmöte

Mer information om plats, anmälan och kontakt återfinns på hemsidan.

Mötet huvudsponsor:

Q2-mötet avslutas med föreningens årsmöte enligt kallelsen nedan.


Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i SAST kallas härmed till ordinarie årsmöte. Samtliga årsmöteshandlingar förvaras hos styrelsen.

Tidpunkt: 2017-04-27 kl. 17:00-18:00
Plats: Bonnier huset

Dagordning vid årsmötet

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Genomgång av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Väl mött och varmt välkomna önskar föreningen SAST styrelse och arrangörerna av SAST Q2-möte.

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2019

SAST Stockholm

» 2019-02-14 Q1 "Trends in testing: Continuous, Automation and AI"
(Lokal: Bonnier)

» 2019-04-25 Q2 "Testing joined with development"
(Lokal: Bonnier)

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»