Välkommen till SAST!

Enkät om ISTQB Advanced Level från SSTB

SAST har samarbete med högskolor/akademin och stödjer projektet PROMPT som finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”. Syftet är att i samarbete mellan akademi och industri etablera ett nationellt utbildningsinitiativ med mål att säkerställa tillförsel av mjukvarurelaterad avancerad kompetens och innovationskraft till svenskt näringsliv.
PROMPT är ett öppet initiativ som välkomnar ytterligare företag och lärosäten. Här kan du läsa mer om utbildningen (press relesae samt flyer)

Vår systerförening SSTB har sammanställt en enkät runt ISTQB Advanced Level som de gärna vill ha så många svar på som möjligt! Så ifall du har möjlighet så passa gärna på att svara på frågorna genom att följa den här länken samt för att läsa mer om själva undersökningen!

 

Kommande SAST-händelser

Mötessponsor

Kommande mötes huvudsponsor (Stockholm):
Föregående mötes huvudsponsor (Stockholm):

Webbsponsorer